THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Công ty cổ phần Du lịch An Giang giới thiệu tân Tổng Giám đốc

Công ty CP Du lịch An Giang vừa triệu tập Đại hội cổ đông bất thường vào lúc 8 giờ ngày 08 tháng 8 năm 2017. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Tấn Sơn kể từ ngày 08/8/2017 vì lý do sức khỏe.

Hội đồng Quản trị Công ty đã họp bầu bổ sung Ông Trương Vĩnh Thành đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch An Giang. Đại hội cổ đông đã nhất trí đề xuất của Hội đồng Quản trị và thông qua về việc bổ nhiệm Ông Trương Vĩnh Thành với chức danh Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch An Giang từ ngày 08/8/2017.
 


                Chân dung Ông Trương Vĩnh Thành


Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Du lịch An Giang

 
Bài viết liên quan

DANH MỤC


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Angiangtourimex
Angiangtourimex
0296.3841670

Skype
Skype
0000000000


QUẢNG CÁO


THỐNG KÊ

: 69090
: 8923

THÔNG TIN

Gửi email đến cho chúng tôi!

Copyright 2017 - 2018 ANGIANGTOURIMEX